Duurzaamheid bij Futura Zorg Nieuws

In 2015 is het akkoord van Parijs, een Internationaal verdrag, getekend om de opwarming van de aarde te bedwingen. De doelstelling is om de opwarming in 2050 maximaal op te laten lopen met +2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk met een verdergaande ambitie van +1,5°C. In de EU hebben we onszelf ten doel gesteld om in 2030 55% minder aan broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. We hebben ook nog een extra opgave om het Klimaat Akkoord te behalen.

 

Verduurzamingsscenario’s

Amvest, eigenaar van onze Futurahuizen, heeft een klimaatvisie opgesteld dat in lijn ligt met het Nederlands Klimaatakkoord, d.w.z. CO2 neutraal in 2050 (t.o.v. 1990) en 55% afname in 2030 (t.o.v. 1990). Hiervoor is een CO2 routekaart ontwikkeld en is een vijftal verduurzamingsscenario’s opgesteld.

Amvest LCF heeft haar portefeuille (87 gebouwen) geclassificeerd op basis van de kgCO2/m2 uitstoot en de 20 objecten met de hoogste én 20 objecten met de laagste uitstoot in kaart gebracht. Futura Zorg neemt de eerste 6 plekken in bovenaan de ranglijst met de laagste uitstoot! De oplettende lezer zal opmerken dat er één locatie ontbreekt, maar van onze 7e locatie in Someren (geopend eind juni 2022) zijn nog geen verbruiksgegevens bekend.

Energielabel

Dak van het FuturahuisAlle Futura Zorg locaties hebben een energielabel A en Someren beschikt zelfs over een energielabel A+++.

Met de gemeten waarden voldoen alle Futurahuizen al aan de klimaatdoel-stellingen 2030. Daar zijn wij natuurlijk trots op. Uiteraard zullen de toekomstige Futura Zorg locaties (Ter Aar Q4-2023, Gilze en Montfoort 2024/2025) ook ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen. Toch wordt in samenwerking met Amvest LCF en Royal HaskoningDHV gekeken naar de verdere ambitieniveaus en nog eventueel door te voeren conceptverbeteringen.

 

Afbeelding: dak Futura Zorg in Den Bosch

Van het gas af

Als Futura Zorg leveren wij graag een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Met het bestaande bouwconcept, d.w.z. houtskeletbouw, uitstekende isolatie, WtW-installatie, zonnepanelen, warmtepomp, etc., werken we mee aan de vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen. Met uitzondering van de eerste drie Futura Zorg locaties, zijn alle Futura Zorg locaties van het gas af.

Het is niet alleen fijn om te wonen en te werken bij Futura Zorg, maar ook om te weten dat we meewerken aan een leefbare wereld voor de generaties die na ons komen.